logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายมนัส ใจสอาด
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน
 
 
นางรัตนา สมสวัสดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2559
 
 
นางวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึงพ.ศ.2554
 
 
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1142 ครั้ง