logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดมีการประชุมครั้งที่ 1/25564 เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง กรณีแบ่งแบ่งแยกใหม่และแปลงตกล่น ระหว่างรอบบัญชี พ.ศ.2559 - 2562 โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เวลา 13.30 น.

อัลบั้มภาพ

10 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...
  24 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ วงษา ผู้อำนวยการส่วนจัดการ...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • วันพฤหัสที่16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางอารี งามศิริอุดม เป็นประธานการประชุม...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง