logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฯ   ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

อัลบั้มภาพ

26 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...
  24 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ วงษา ผู้อำนวยการส่วนจัดการ...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • วันพฤหัสที่16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางอารี งามศิริอุดม เป็นประธานการประชุม...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง