logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เป็นประธานการประชุม

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ครั้งที่ 5/2564 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 

ครั้งที่ 2 รอบ 11 เดือน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม.

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

อัลบั้มภาพ

4 ตุลาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...
  24 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ วงษา ผู้อำนวยการส่วนจัดการ...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • วันพฤหัสที่16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางอารี งามศิริอุดม เป็นประธานการประชุม...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง