logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม รับมอบต้นจันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐมและพันธุ์กล้าไม้อื่นๆจากนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม รับมอบต้นจันทน์หอม ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐมและพันธุ์กล้าไม้อื่นๆ จากนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปปลูกบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมและบ้านพักของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

อัลบั้มภาพ

15 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...
  24 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ วงษา ผู้อำนวยการส่วนจัดการ...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • วันพฤหัสที่16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางอารี งามศิริอุดม เป็นประธานการประชุม...
  21 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง