logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
  16 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
  30 กรกฎาคม 2564
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
  13 กรกฎาคม 2564