logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ยินดีต้อนรับ

จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
รณรงค์ส่งเสริมไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
NO GIFT POLICY
การบริการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ TRD SMART PAY
ที่ราชพัสดุ..น่ารู้
ประกาศการขอแลกเหรียญกษาปณ์หรือนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืน
ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา