logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Winner

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 April 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)1ตัน ระบบขับเคลื่อน2ล้อ4ประตูกระบอกสูบไม่ตำกว่า2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  3 February 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  3 February 2560